Ansvarsfraskrivelse

 

Center Denmark bestræber sig på at opnå højest mulig datakvalitet i vores visualisering af energisystemet, og henter data fra mange kilder. Vi beder brugerne om at være opmærksomme på følgende og opfordrer til at informere om eventuelle uoverensstemmelser.

  • Energikortet udvikles løbende med mere data. I mellemliggende perioder kan der optræde tidsseriedata med delvis dækning, fx på fjernvarme. 
  • Nogle data kan ændre sig hyppigt, og selvom vi bestræber os på at opdatere vores visualiseringer regelmæssigt, kan der være en vis forsinkelse i dataopdateringerne.
  • Data integreres fra mange kilder - styrelser, forsyningsselskaber, institutter, m.m. Listen kan ses herunder for de nationale og lokale datakilder.

Nationale datakilder på Energikortet.dk

Lokale datakilder på Energikortet.dk