Services til vidensinstitutioner 

Datainfrastruktur til facilitering af data i projekter

Center Denmark indgår i en lang række nationale og europæiske projekter, hvor vores rolle er at facilitere data mellem partnere – oftest forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder.

Vi sørger for nem og sikker adgang til forsyningsdata beriget med fx vejrdata, bygningsdata i enkelte sektorer eller på tværs af forsyningerne. Center Denmarks rolle gør, at vidensinstitutioner og virksomheder kan fokusere mere på at udvikle brugsscenarier og anvende data til disse, end at bygge nye dataplatforme fra projekt til projekt.

Læs om: 

Center Denmark leverer lige nu datainfrastruktur til bl.a. nedenstående projekter til gavn for de forskningsinstitutioner, som også deltager:

ARV Nyeste

ARV er et projekt, der stræber efter at skabe klimapositive cirkulære fællesskaber, hvor man kan trives i mange generationer frem. Center Denmark vil som digitaliseringshub håndtere alt data fra projektet og spiller derfor en nøglerolle indenfor udviklingen.

Elexia

Hovedformålet med ELEXIA projektet er at videreudvikle og opgradere værktøjer til planlægningen af integrerede energisystemer, og blive uafhængige af fossile brændstoffer. Dette bliver demonstreret på tre 'demo sites' i Høje-Taastrup (Danmark), Bergen (Norge) og Sines (Portugal). Center Denmark vil som den digitale innovations hub, hjælpe med at administrere den digitale infrastruktur og datastyring.

Seeds Ny Ny

Det overordnede mål for SEEDS er at booste elektrificeringen af varmesystemer i bygninger gennem en integreret tilgang hvor både energirenovering og intelligent styring af varme- og kølesystemer bliver bragt i spil.

Biped Ny Ny

Projektet omhandler skabelsen af CO2-neutrale bydistrikter. Center Denmark deltager i projektet på baggrund af vores dataplatform, og vores rolle er primært at understøtte vores partneres muligheder for at udvikle nye datadrevne services for ultimativt at kunne forbedre brugen af energiressourcer i et givent område. 

Effortlogo2

Formålet med projektet er at øge energieffektiviteten på Hirtshals Havn gennem datadrevne analyser. Krav til data forecasting, optimering af grønt elforbrug, fleksibilitet, netkapacitet og services til elmarkederne vil blive analyseret sammen med muligheder for sektorkobling på havnen. Center Danmark leverer den dataplatform, der bruges til at indsamle data og stille dem til rådighed for analyse og integrationer.

Copper

COPPER hjælper byer i nordsø-regionen med at udfylde deres nye rolle som kordinator for lokale energisystemer. Projektet positionerer Nordsø-regionen som en frontløber for fremtidens fleksible energisystem. Der opbygges kapacitet i de deltagende kommuner gennem en digital værktøjskasse der kan understøtte proces og beslutninger i kommunerne.

Center Denmark arbejder sammen med AAU og Fredericia kommune om at lave en digital pilot på Fredericias elnet hvor forskellige scenarier testes af.

Træningsdata til studerende

Center Denmark har udviklet en række værktøjer til at anonymisere data – og alt afhængigt af behov, anvendes mere eller mindre avancerede metoder. Her er et konstant fokus på balancen mellem anvendelighed og anonymisering, der gør, at der kan leveres høj kvalitet af forsyningsdata beriget med fx vejrdata, bygningsdata, markedsdata, topologisk data og meget andet.

Ud fra disse værktøjer kan Center Denmark skabe træningsdata, der er anonymiseret tilstrækkeligt til, at de fx kan anvendes til enkelte studerende eller hele undervisningshold – med henblik på at udvikle nye algoritmer, der kan indgå i digitale produkter til optimering af det danske energi- og forsyningssystem.

Se alle vores datasæt og hvordan disse tilgås her:

Center Denmarks Dataportal 

Mikrodata til studerende

I nogle tilfælde er der brug for mere ”rå” data til at udarbejde analyser eller projekter. Center Denmark har udviklet juridiske værktøjer og pseudonymiseringsteknikker, der gør, at enkelte studerende kan få adgang til data, som ikke er aggregeret eller på anden vis kontamineret; altså mikrodata.

Det kan fx være relevant for bachelor- eller kandidatspecialer på STEM-uddannelser, hvor der er brug for data, der ikke er manipuleret. Her er data derimod pseudonymiseret – dvs. fx adresser, radialer, m.m. er sløret, og der indgås non-disclosure agreements med de studerende.

Se alle vores datasæt og hvordan disse tilgås her:

Center Denmarks Dataportal

 

Hosting af digitale modeller

Aktuelt bliver der udviklet en række digitale modeller i forskellige forskningsprojekter, hvortil Center Denmark faciliterer data. Som en del af Center Denmarks infrastruktur er det også muligt at hoste de digitale modeller her – og yderligere at forbinde direkte til data i en beskyttet zone. Det sikrer, at modellerne bliver videreudviklet efter projektet, og at de bliver anvendt bredere i branchen med mulighed for at tilgå et bredere spektrum af data.

 

Eksempel 1: BEEM-modellen - Building Energy Efficiency Model

BEEM-modellen (Building Energy Efficiency Model) er udviklet af DTU Compute til datadreven analyse af bygningers energiforbrug med henblik på bedre energimærkning af varmeforbruget – til brug for energieffektivisering, og fx at kunne optage lån til energiforbedringer i bygningsmassen.

 

Eksempel 2: Software-værktøjet Energy metaverse

Software-værktøjet Energy metaverse, udviklet af SDU. Dette er et digital tvilling-evalueringsmiljø, der giver mulighed for at teste et hav af scenarier i eldistributionsnettet – fx hvordan påvirkes systemet af flere elbiler, eller hvordan systemet påvirkes af en anden måde at styre varmepumper på. Der er altså mulighed for at teste nye styringsværktøjer til elbiler, varmepumper, husstandsbatterier, m.m., inden de etableres i større skala i el-nettet.

Læs mere om det digitale metaverse her: 

Energy metaverse 

Center Denmark er vært for Uni-Lab.dk

Living Labs er virkelige testmiljøer, hvor nye teknologier, produkter og tjenester kan testes i repræsentative forhold, som normale bolig- eller industriområder.
Uni-Lab.dk giver adgang til en lang række testlaboratorier og Living Labs i Danmark.

Se mere på

uni-lab.dk