Services for virksomheder 

Center Denmark tilbyder en række services til virksomheder. 

Læs mere om: 

Vi leverer træningsdata til virksomheder

Center Denmark har udviklet en række værktøjer til at anonymisere data via mere eller mindre avancerede metoder, afhængigt af behov. Vi har et konstant fokus på balancen mellem anvendelighed og anonymisering, der gør, at der kan leveres høj kvalitet af forsyningsdata beriget med fx vejrdata, bygningsdata, markedsdata, topologisk data og meget andet.

Ud fra disse værktøjer kan Center Denmark skabe træningsdata, der er anonymiseret tilstrækkeligt til, at de fx kan anvendes i innovationssprints, eller direkte til virksomheder, der har behov for at udvikle nye algoritmer eller tilpasse eksisterende.

 

Se alle vores datasæt og hvordan disse tilgås her:

Center Denmarks Dataportal

Vi udvikler og tester algoritmer på forsyningsdata

Center Denmark kan, på instruks fra de mange forsyningsselskaber, der er en del af platformen, frisætte relevant forsyningsdata til virksomheder. Her kan forsyningsselskaberne få input til, hvad de relevante virksomheder kan få ud af deres data, samt indblik i mulige produkter, som virksomhederne kan levere. Virksomhederne kan ligeledes vise brugbarheden af deres eksisterende produkter, eller evne til at udvikle algoritmer - og eventuelt bygge nye services til forsyningsselskabet.

Se alle vores datasæt og hvordan disse tilgås her: Center Denmarks Dataportal

Test af digitale services i driftsmiljøer

Center Denmark leverer en streaming-service til at frisætte data mellem forsyningsselskabernes SRO-systemer og virksomhedernes produkter. Her kan virksomhederne modtage driftsdata, og ud fra disse levere berigede analyser retur til driftssystemet – fx forecasts på essentielle driftsparametre, eller forslag til styring.

Her faciliterer Center Denmark en uafhængig streaming-infrastruktur, der binder forsyningsselskabers driftssystemer sammen med virksomheder, der laver forskellige AI-løsninger til disse. Forsyningsselskaberne drager nytte af at kunne teste og eventuelt implementere en række digitale services, og virksomhederne får mulighed for at teste deres produkt af ved en række forsyningsselskaber samt eventuelt implementere disse.

Eksempler på ovenstående kan være temperaturoptimering på fjernvarmestationer, dynamisk rating af transformerstationer i el-nettet eller flowoptimering på vandstationer.  

Innovationsforløb i Digital Energy Hub

I forbindelse med projektet Digital Energy Hub faciliterer Center Denmark træningsdata ind i et innovationsforløb med henblik på at udvikle nye digitale produkter til forsyningsbranchen. For bordenden sidder strategiske partnere, der har identificeret de digitale udfordringer, der skal løses i forløbene.

Som en del af disse forløb vil virksomhederne modtage relevant data til at teste deres eksisterende produkter og udvikle disse, så det passer til behovet hos de strategiske partnere – og branchen generelt. Fokus er her på at udvikle forretningsmodeller, der sikrer, at virksomhedernes produkter kommer i spil og bidrager til den grønne omstilling af energi- og forsyningssektoren.

Læs mere om Digital Energy Hub her:

Digital Energy Hub