11486 Center Danmark 005

Generisk datamodel for udstilling af fjernvarmedata

Center Denmark har udviklet en ny generisk datamodel for udstilling af fjernvarmedata. Vores innovative løsning har potentialet til at revolutionere praksis for dataudstilling inden for fjernvarmesektoren og fremme en mere robust og bæredygtig energisektor.En banebrydende løsning til datadeling 
Energikrisen har tydeliggjort behovet for en mere effektiv udnyttelse og deling af data inden for energisektoren. Med næsten 400 fjernvarmeselskaber i Danmark er der et stort behov for en ensartet og brugervenlig tilgang til data. Vores generiske datamodel adresserer dette behov ved at tilbyde en enkel og sikker metode til datadeling, som ikke kræver omfattende teknisk viden.

Fjernvarmebranchen, myndigheder og brancheorganisationer har længe erkendt nødvendigheden af en fælles datamodel for fjernvarmedata. Selvom der er bred enighed om digitaliseringens og dataanvendelsens værdi, har der hidtil manglet en ensartet praksis for udstilling af data. Center Denmarks generiske datamodel giver et bud på en løsning, ved at standardisere og forenkle datadeling på tværs af sektoren.

 

 

Et skridt på vejen mod digitalisering i hele forsyningssektoren
Integration med andre forsyningsarter er nødvendig for at optimere energiforsyningen og lette overgangen til bæredygtige energiressourcer. Uden intelligent sektorkobling bliver denne overgang vanskelig at gennemføre.

Vores model muliggør enkel og sikker datadeling mellem virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner og forbrugere. Den fremmer samarbejdet og dataudvekslingen i energisektoren, hvilket er afgørende for at realisere digitaliseringens og sektorkoblingens fulde potentiale.

 

Den generiske datamodel: 

 

Vil du vide mere? Se vores rapport
Vi har udarbejdet nedenstående rapport, som beskriver den generiske datamodel i detaljer. Rapporten gennemgår formålet med datamodellen, baggrunden for dens udvikling og præsenterer konkrete forslag til implementeringen. 

Læs rapporten her