Services for forsyningsselskaber 

Center Denmark tilbyder en række services til danske forsyningsselskaber, som tilsammen har til formål at give adgang til, behandle, forædle og analysere forsyningsdata.

Ved køb af vores datafrisættelsespakke indgår nedenstående elementer: 

Vores dataplatform

Vi har udviklet en dataplatform, som smidigt og effektivt kan udveksle data på tværs af forsyningsselskaber, virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder.

Center Denmarks dataplatform er konstrueret på omfattende data-infrastruktur, der samler og behandler enorme mængder data om energiforbrug og energiproduktion i Danmark.

Med vores dataplatform skal forsyningsselskaberne ikke længere oprette individuelle datastrukturer for hver særskilt delingssituation. Vi tilbyder en fælles datamodel for dataudstilling på tværs af hele sektoren. Det reducerer kompleksiteten og standardiserer dataudvekslingsprocesserne - og ultimativt vil det optimere ressourceudnyttelsen i hele forsyningssektoren. 

Læs mere om dataplatformen her:

Dataplatformen

API-integration

Center Denmark tilbyder en række muligheder for API-adgang til data, der giver forsyningsselskaberne mulighed for at opnå øgede tekniske indsigter i egne rensede og berigede data via business intelligence-værktøjer. 

Snip Dashboard Kl 15

Dashboards for fjernvarme og el

Center Denmark har udviklet interaktive dashboards, som giver et detaljeret, visuelt overblik over et givent forsyningsområde på et hvilket som helst tidspunkt. 

Vores dashboards giver indsigt i forbrugsmønstre, hjælper med at optimere drift og planlægge udvidelser. De viser data om varmeforbrug, elforbrug, belastning og tilslutninger, hvilket er afgørende for en effektiv og bæredygtig energiforsyning.


Dashboard - El

Dashboard - Fjernvarme

Screenshot 2024 04 10 082149

Energikortet.dk - det visuelle energiværktøj

Energikortet.dk er et visuel værktøj, som viser dynamikkerne i Danmarks energiforsyning på tværs af el, fjernvarme, gas, vand og power-to-X. Det giver også indblik i planlagte udbygninger eller forandringer i forsyningsnettet. 

Energikortet.dk giver øget indsigt i energisystemet for borgere, forsyningsselskaber, virksomheder og politikere. På sigt vil kortet yderligere give mulighed for at følge med i kommunernes regnskaber for CO2-udledninger. 

Se energikortet her: 

Energikortet.dk