Services for myndigheder 

Som videnscenter er vores ekspertise inden for indsamling og udstilling af forsyningsdata relevant på tværs af den offentlige sektor. Aktuelt indgår Center Denmark i en række nationale og internationale samarbejdsprojekter med udgangspunkt i vores viden om forsyningsdata, datafrisættelse, udvikling af datainfrastruktur - og meget mere. 
Bliv klogere på:

Center Denmark er partner i Forsyningsdigitaliseringsprogrammet 2024-2027

Regeringen har etableret Forsyningsdigitaliseringsprogrammet som et led i den overordnede digitaliseringsstrategi. Programmet skal sikre, at Danmark får en grøn, sammenhængende og effektiv forsyningssektor. Nøglen hertil er data; forsyningsdata. 

Center Denmark er stolte af at sidde med som partner i udvalget for Tværgående Arkitektur og Udvikling under Forsyningsdigitaliseringsprogrammet. Vi kommer til at bidrage med vores ekspertise inden for netop digitalisering og frisættelse af forsyningsdata samt udvikling af data-infrastruktur. 

Vil du vide mere?

Læs om Forsyningsdigitaliseringsprogrammet her:

Forsyningsdigitaliseringsprogrammet

Center Denmark er sekretariatsleder for Energi- og CO2-regnskabet 

Energi- og CO2-regnskabet er et digitalt værktøj, som hjælper de danske kommuner med at at holde overblik over sine CO2-udledninger, samtidig med at understøtte bedre  planlægning og igangsættelse af indsatser for CO2-udledninger, energi-effektiviseringer, osv.

Center Denmarks rolle som sekretariatsleder giver os mulighed for at holde fingeren på pulsen i forhold til, hvad offentlige aktører efterspørger og har brug for datamæssigt for at understøtte deres arbejde med den grønne omstilling.

Læs mere herunder:

Center Denmarks rolle i sekretariatet 

SparEnergi - værktøjet 

For kommuner: brug af data til bedre energiplanlægning  

Som kommunal myndighed er der mulighed for at få adgang til data om kommunernes bygninger gennem forsyningsselskaberne. 

Via Center Denmarks dataplatform kan man som kommune få nem og enkel adgang til både drifts- og planlægningsdata. På denne måde vil en hvilken som helst kommune kunne optimere sin bygningsdrift og udvikle en mere sammenhængende energiplanlægning for kommunen i sin helhed. 

Følg nedenstående link for yderligere information og vejledning: 

KL - Vejledning til data-adgang gennem forsyningsselskaberne