Elexialogo1

ELEXIA

Hovedformålet med ELEXIA projektet er at videreudvikle og opgradere værktøjer til planlægningen af integrerede energisystemer, og blive uafhængige af fossile brændstoffer. Dette bliver demonstreret på tre 'demo sites' i Høje-Taastrup (Danmark), Bergen (Norge) and Sines (Portugal). Center Denmark vil som den digitale innovations hub, hjælpe med at administrere den digitale infrastruktur og datastyring.

Varighed: 10/2022 - 10/2026

Koordinator: NORCE Norwegian Research Centre

Partnere: 22

Lande: 8

Bevillingsgiver: EU Horizon 2020

Budget:  Total budget: 95 mio. DKK / CDK budget: 5,6 mio. DKK

Demo sites: Høje-Taastrup, Bergen and Sines

 

Læs mere om ELEXIA

DEH Logo Kvardratisk

Digital Energy Hub

DEH er Danmarks innovative hub, hvis mål er at accelerer den grønne omstilling i energisektoren, ved hjælp af nye digitale løsninger. De strategiske partnere vil udpege konkrete udfordringer, hvor relevante SMV'er vil benytte data til at  udvikle digitale forretningsmodeller og løsninger på disse. Center Denmark stiller digitale værktøjer, data og de fysiske testfaciliteter til rådighed i dette projekt.

Varighed: 03/2022 - 03/2025

Koordinator: Center Denmark

Partnere: 12

Bevillingsgiver:   

Budget:  Total budget: 23 mio. DKK / CDK budget: 7,7 mio. DKK

 

Læs mere om DEH

Cool Data Datacenter

Cool Data

Cool Data-projektet har til formål at udvikle et fleksibelt køle- og lagringssystem, drevet af kunstig intelligens. Systemet lagrer vedvarende energi, når der er rigeligt af det, samtidig med at overskudsvarme fra serverne kan anvendes til fjernvarme. Center Denmarks platform muliggør, at projektets partnere kan teste og demonstrere projektets løsninger og huse forskningsmodeller og software.

Varighed: 09/2020 – 02/2024

Koordinator: DTU

Partnere: 8

Bevillingsgiver: Innovation Fund Denmark

Budget:  Total budget: 18,3 mio. DKK / CDK budget: 1 mio. DKK

 

Læs mere om Cool Data

 

Appolinary Kalashnikova Wyghtlym344 Unsplash

ARV

ARV er et projekt, der stræber efter at skabe klimapositive cirkulære fællesskaber, hvor man kan trives i mange generationer frem. Center Denmark vil som digitaliseringshub håndtere alt data fra projektet og spiller derfor en nøglerolle indenfor udviklingen.

Varighed: 01/2022 - 12/2025

Koordinator: Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU)

Partnere: 35

Lande: 7

Bevillingsgiver: EU Horizon 2020

Budget:  Total budget: 158 mio. DKK / CDK budget: 4,4 mio. DKK

 

Læs mere om ARV

Top Up Adobestock 287701220

Top-Up

TOP-UP udvikler skræddersyede løsninger til energisystemerne i Groningen (NL) og København (DK) - som prioriterer ændringer i deres varmenetværk på grund af unikke regionale udfordringer - og undersøger, hvordan disse løsninger kan skaleres og tilpasses til andre regioner, ved at gøre bedst muligt brug af lokale vedvarende energikilder og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

Varighed: 12/2019 - 11/2023

Koordinator: Groningen University

Partnere: 8

Lande: DK & NL

Bevillingsgiver: Innovationsfonden

Budget:  Total budget: 7,2 mio. DKK / CDK budget: 450.000 DKK

 

Læs mere om Top-up

Ebalance Plus Electric Line Cables Electricity Scaled

Ebalance-Plus

Projektet har til formål at øge energiflexibiliteten i distributionsnettet, forudsige tilgængelig fleksibilitet, øge distributionsnettets modstandsdygtighed og designe og teste nye hjælpemodeller for at fremme nye markeder baseret på energiflexibilitet. Disse mål gør det muligt at åbne markedet for energiflexibilitet i distributionsnettet for at støtte energiprosumerne og elektriske operatører.

Varighed: 02/2020 – 07/2023

Koordinator: DTU

Partnere: 15

Lande: 10

Bevillingsgiver: EU Horizon 2020

Budget:  Total budget:  9,5 mio. DKK / CDK budget: 255.000 DKK

 

Data Analysis_2

Center for Grøn Energi og Sektorkobling

Fyrtårn Syd Projekt

Projektet "Center for Grøn Teknologi og Sektorkobling" sigter mod at etablere en grøn energihub i Sydjylland. Projektet vil fremme innovation, samarbejde og vækst i energisektoren og positionere Sydjylland som en førende aktør på området. Projektet er opdelt i flere faser, hvor Center Danmarks rolle i første fase er at sikre, at data fra P2X-anlæg leveres til hubben.

Varighed: 05/2022 - 08/2023

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Partnere: 6

Bevillingsgiver: Erhvervsfremmebestyrelse - REACT-EU

Budget:  Total budget: 11 mio. DKK / CDK budget: 900.000 DKK

 

Læs mere om Fyrtårn Syd

AI

AI Based Forecasting

Fyrtårn Syd Projekt

Dette projekt sigter mod at udvikle en avanceret AI-baseret prognoseramme til at hjælpe industrien og fjernvarmeselskaberne med at udnytte sektorkoblingen med elnettet mere effektivt. Ved at bruge nøjagtige prognoseteknikker baseret på kunstig intelligens kan korte- og mellemlangsigtede fremtidige maxbelastnings-perioder identificeres, og elforbruget til opvarmning kan skæres mere effektivt og let.

Varighed: 05/2022 - 08/2023

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Partnere: 3

Bevillingsgiver: Erhvervsfremmebestyrelse - REACT-EU

Budget:  Total budget: 1,2 mio. DKK / CDK budget: 200.000 DKK

 

Læs mere om Fyrtårn Syd

Proces Steps

Kvalificeret Arbejdskraft

Fyrtårn Syd Projekt

Denne del af fyrtårnsprojektet er afgørende for at projektet bliver realiseret, da der er behov for både erhvervsfaglige og akademiske kompetencer.  Målet er at de videregående uddannelser og erhvervsskolerne øger optagelseskvotienten i Sydjylland og at opkvalificere den eksisterende arbejdskraft.

Varighed: 05/2022 - 08/2023

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Partnere: 3

Bevillingsgiver: Erhvervsfremmebestyrelse - REACT-EU

Budget:  Total budget: 1,2 mio. DKK / CDK budget: 200.000 DKK

 

Læs mere om Fyrtårn Syd

Connecting Dots

ClusterSoutH2

Fyrtårn Syd Projekt

Projektet vil igennem data drevet analyse undersøge potentialet for at aftage elektricitet fra storskala hav- vind- og energi øer til brug i et regionalt økosystem med sektorkoblingsløsninger, PtX produktion og infrastruktur. Projektet vil opbygge viden og afdække kommercielle muligheder. Center Denmark opsamler de nødvendige data og stiller dem til rådighed til brug i analyser.

Varighed: 05/2022 - 08/2023

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Partnere: 4

Bevillingsgiver: Erhvervsfremmebestyrelse - REACT-EU

Budget:  Total budget: 4,8 mio. DKK / CDK budget: 600.000 DKK

 

Læs mere om Fyrtårn Syd

Effortlogo2

EFFORT

Formålet med projektet er at øge energieffektiviteten på Hirtshals Havn gennem datadrevne analyser. Krav til data forecasting, optimering af grønt elforbrug, fleksibilitet, netkapacitet og services til elmarkederne vil blive analyseret sammen med muligheder for sektorkobling på havnen. Center Danmark leverer den dataplatform, der bruges til at indsamle data og stille dem til rådighed for analyse og integrationer.

Varighed: 01/2023 - 12/2025

Koordinator: Aalborg University (AAU)

Partnere: 9

Bevillingsgiver: Elforsk

Budget:  Total budget: 13,7 mio. DKK / CDK budget: 1,7 mio. DKK

Demo sites: Port of Hirtshals

 

Læs mere om EFFORT

Adobestock 271439094

HeatCheck

Heatcheck er et projekt, der har til formål at udvikle AI-drevne tjenester til optimering af varmesystemer i lejlighedskomplekser. Nye data fra lejlighedskomplekserne og eksisterende data fra fjernvarmeselskaberne lagres på Center Danmarks dataplatform og faciliteres til partnerne, der udvikler de AI-drevne tjenester. Erfaringer fra FED-projektet og Heat 4.0 føres ind i dette projekt for at udnytte potentialet i fjernvarmesystemet til forbedret drift.

 

Varighed: 10/2022 - 03/2026

Koordinator: Technical University of Denmark (DTU)

Partnere: 10

Bevillingsgiver: Innovationsfonden

Budget:  Total budget: 14,6 mio. DKK / CDK budget: 2,1 mio. DKK

Center Denmark Den Digitale Rejse2

Smart Building Hub

The Smart Building Hub project focuses on the importance of empirical data for the design of both buildings and neighborhoods. When planning the electricity grid the energy consumption of buildings are of extreme importance.  In this project, Center Denmark is a vital part of the management and construction of e-infrastructure for real operation of buildings.

Varighed: 10/2021 - 10/2026

Koordinator: SINTEF Community

Partnere: 15

Lande: Norge

Bevillingsgiver: 

Budget: Total budget: 26 mio. DKK / CDK budget: 300.000 DKK

 

Læs mere om Smart Building Hub

Center Denmark Forside

HuIL-DEMand

Huildemand har til formål at udvikle energieffektive og bæredygtige løsninger til renovering af en-familie-huse i Danmark. Projektet involverer samarbejde mellem industri og akademia for at reducere energiforbruget, forbedre luftkvaliteten og øge anvendelsen af vedvarende energi. Omfattende overvågning og evaluering vil informere om renoveringsretningslinjer for Danmarks klimamål. Center Danmark leverer digital infrastruktur og input til ontologien.

Varighed: 08/2021 - 05/2024

Koordinator: Climify Aps

Partnere: 7

Bevillingsgiver: EUDP

Budget:  Total budget: 3,4 mio. DKK / CDK budget: 260.000 DKK

 

Læs mere om HuIL-DEMand

Missiongreenfuels Logo Trans

MissionGreenFuels

Visionen for MissionGreenFuels partnerskabet er at bidrage markant til de danske, europæiske og globale klimamål, specifikt en reduktion af CO2-udslippet på 70% inden 2030 og netto-nuludledning inden 2050, og at støtte dansk forskning, innovation, vækst, beskæftigelse og eksportpotentiale inden for grøn brændstof. Center Denmark leverer relevant data til projektets deltagere.

Varighed: 01/2022 - 05/2027

Koordinator: Aalborg Universitet

Partnere: 60

Bevillingsgiver: Innovationsfonden

Budget:  Total budget: 200 mio. DKK / CDK budget: 600.000 DKK

 

Læs mere om MissionGreenFuels

Center Denmark Dataplatform

CitCom.AI

CitCom.ai tilbyder en europæisk test- og eksperimentationsfacilitet (AI TEF) for intelligente og bæredygtige byer og samfund. CitCom.ai omfatter tre "super noder" (Nordisk, Central og Sydlig) med satellitter og sub-noder i 11 EU-lande. CitCom.ai drager fordel af erfaring og ekspertise fra etablerede initiativer, der er medfinansieret af offentlige og private kilder. Center Danmark's rolle er at levere input til europæiske datarum og tilbyde LL faciliteter.

Varighed: 01/2023 - 12/2027

Koordinator: DTU, IMEC

Partnere: 33

Lande: 11

Finansieringsordning: Digital Europe

Budget:  Total budget: 298 mio. DKK / CDK budget: 9.5 mio. DKK

 

Læs mere om CitCom.AI

Byen Vinge Prækval 02 648X288

Real Time Performance Upgrade of Buildings

RePup udvikler, evaluerer og implementerer modulære løsninger til optimering af fjernvarmenettet. Fokus i projektet er på etagebyggerier og beboelsesejendomme, hvor en Human-in-the-Loop løsning optimerer opvarmningen i den enkelte lejlighed baseret på kvantitative data på temperaturer, forbrug og CO2-indhold samt kvalitative data om beboernes oplevede tilpashed. Center Denmark leverer produktions- og forbrugsdata fra forsyningsselskabet.

Varighed: 01/2023 - 12/2026

Koordinator: Climify ApS

Partnere: 8

Bevillingsgiver: Innovation Fond Denmark

Budget:  Total budget: 18,5 mio. DKK / CDK budget: 300.000 DKK

Adobestock 313594513 (1)

Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2022

Bevillingen er givet til Danmarks 13 erhvervsklynger, hvor Center Denmark har deltaget med aktiviteter under Energy Cluster Denmarks bevilling. Dette er sket gennem adgang til relevant data, projektansøgninger til innovationsaktiviteter og workshops omkring anvendelse af data og data-dreven innovation i energisektoren.

Varighed: 2021-2024

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Bevillingsgiver: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Budget:  Total budget: 21.000.000 DKK / CDK budget: 250.000 DKK

 

Læs mere om Innovationskraft

Afsluttede Projekter

Black Windmill 33493

Flexible Energy Denmark

Center Denmark er en afgørende faktor i Flexible Energy Denmark projektet. Projektet fokusere på digitalisering og at gøre energiforbruget fleksibelt. Digitale løsninger vil åbne op for mere fleksibilitet i Living Labs. I løbet af dette projekt blev der udviklet de grundlæggende principper bag en Data Lake med AI-værktøjer og løsninger til de deltagende Living Labs.

Varighed: 04/2019 - 04/2023

Koordinator: EWII

Partnere: 24

Bevillingsgiver: Innovationsfonden (330 mio. DKK)

Budget:  Total budget: 43,6 mio. DKK / CDK budget: 4,4 mio. DKK

 

Læs mere om FED

FIRE

FIRE

Energiproduktionen fra sol og vind stiger og falder mere end traditionelle energikilder, da vejrforholdene skifter.

I takt med at der i fremtiden skal integreres mere vedvarende energi, vil effekten af den fluktuerende produktion stige betydeligt. Det udfordrer både forsyningssikkerheden og stabiliteten i energiforsyningen.

Varighed: 09/2019 - 12/2023

Koordinator: Energy Cluster Denmark

Partnere: 8

Bevillingsgiver: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Budget:  Total budget: 2,8 mio. DKK / CDK budget: 100.000 DKK

 

Læs mere om Fire  

Neemlogo

The Nordic Energy Efficient Mortgages

NEEM Hubben er en del af initiativet for energieffektive lån og har til formål at øge udlån til energirenoveringer i Norden ved at fremme energirenoveringer. Projektets hovedmål er at udvikle en tretrinsguide til banker for at tilbyde kundespecifikke anbefalinger til energirenovering baseret på data-drevne modelleringsresultater for bygningsenergipræstationer. Center Denmark's rolle er at fodre projektet med højkvalitetsdata om bygningsforbrug og vejr fra forskellige kilder.

Varighed: 07/2021 - 05/2023

Koordinator: Copenhagen Economics A/S

Partnere: 9

Lande: Skandinavien

Bevillingsgiver: EU Horizon 2020

Budget:  Total budget: 11 mio. DKK / CDK budget: 540.000 DKK

 

Læs mere om NEEM

Heat2 (1)

Heat 4.0 

HEAT 4.0 har til formål at skabe den næste generations digitale platform til fjernvarmebranchen. En
højteknologisk platform, der skaber synergi mellem design, drift og vedligehold af fjernvarme – ved
integration af de nyeste teknologier og forskningsviden i ét samlet produkt: HEATman. Resultatet er en maksimeret økonomisk og økologisk effekt.

Varighed: 01/2021 - 08/2022

Koordinator: NIRAS

Partnere: 18

Lande:

Bevillingsgiver: Innovationsfonden

Budget:  Total budget: 6,3 mio. DKK / CDK budget: 270.000 DKK

 

Læs mere om Heat 4.0