Fælles 120 2

Non-profit og uafhængig med grønne digitale ambitioner

Center Denmark er et non-profit og uafhængigt selskab der leverer digital infrastruktur som understøtter aktører i energisektoren til udvikling af nye datadrevne løsninger, der udnytter muligheder i sektorkobling og accelererer den grønne omstilling.

Selskabet har etableret inkubatoren (et nyskabende kontorfællesskab) Digital Energy Hub for at stimulere virksomheder og organisationer i økosystemet på tværs af forsyningsarter til at udvikle nye datadrevne forretningsmodeller og produkter.

Digital Energy Hub sikrer at resultater af ny forskning bliver gjort tilgængelig og bragt i spil i energiindustrien gennem den digitale infrastruktur.

Læs her om Center Denmarks vision, mission og services

Vision

Center Denmark vil accelerere den grønne omstilling til 100% vedvarende energi i Danmark via digitalisering og sektorkobling. Via sektorkobling vil vi udnytte digitale muligheder på tværs af og på alle niveauer af energisektoren, og dermed gøre sektorens energileverancer mere fleksibel. 

Visionen Energi Forsyningen

Mission

  • Brug VE (vedvarende energi) produktionskapacitet til hele energiefterspørgslen og undgå ned-regulering af produktionen
  • Spar investeringer i infrastruktur/undgå flaskehalse i det intelligente elnet ved at opbevare eller flytte overproduktion 
  • Skabe kontinuitet i forskningen og give adgang til kommerciel brug og markedsimplementering
  • Styrke digitale kompetencer inden for energiindustrien, der understøtter nye digitale forretningsmodeller
Missionen Dataplatformen

Services

  1.  Sikker dataplatform med 24/7 adgang til energirelaterede data og digitale værktøjer - tovejs dataoverførsel
  2. Test og demonstration i repræsentative og skalerbare omgivelser
  3. Digital Energy Hub til vidensdeling (Adgangspunkt for kommercielle tjenester)
  4. Inkubator til digitale forretningsmodeller rettet mod nye datadrevne tjenester til energisektoren
Service
Center Denmark Orginization

Organisationsstruktur

Center Denmark er etableret i en fondsstruktur, hvor ingen kan trække penge ud af virksomheden - ikke engang de grundlæggende partnere. Derfor er Center Denmark en fuldstændig nonprofit og fuldstændig uafhængig organisation.

Holdingselskabet administrerer to datterselskaber. Center Denmark Ejendomme ApS ejer Center Denmarks bygninger mv. Center Denmark Drift ApS er der, hvor alle tekniske aktiviteter håndteres.