Bootcamp: Digitale grønne forretningsmodeller

08. sep. 2021

Vi du være med til at skabe løsninger og identificere jeres nye forretningsmuligheder, der understøtter den grønne omstilling? Har du lyst til at blive inspireret, dele viden og perspektiver? - Og er du nysgerrig på innovative digitale løsninger?
Bootcamp: Digitale grønne forretningsmodeller

Så kom med på denne bootcamp, hvor vi fokuserer på digitale grønne løsninger!

Onsdag den 8. september 2021 stiller vi skarpt på forretningspotentialerne i den grønne omstilling. Her har du mulighed for at samarbejde med andre virksomheder, forskere og offentlige aktører omkring mulige løsninger og ideer. Gennem sparring på tværs af værdikæder styrker vi forretninger.

Forretningspotentialet indenfor grøn omstilling er stort, og I skal med på vognen NU!

De digitale teknologier skal i spil, så på dagen stiller vi skarp på krydskobling af brancher, forståelse af kundepotentialet samt vejen til funding.Der er mange interessenter og behov for mange forskellige kompetencer i arbejdet med at skabe nye innovative løsninger til at understøtte den grønne omstilling. Det handler om digitalisering og om, hvordan vi kan bringe data i anvendelse. Vi har behov for at skabe fleksibilitet i elmarkedet og udvikle systemydelser.

Bootcampen er sidste arrangement i en række af webinar og 3 miniworkshops, der er blevet afholdt i vinteren og foråret 2021. Det er ikke en forudsætning for deltagelse at have deltaget i de øvrige webinarer og miniworkshops.

 

PROGRAM

Hvorfor er vi her, og hvem er vi?
Velkomst. Indflyvning og start på dagen.

Hvem er vi her i dag? Synergi og mulighed for partnerskaber på tværs af stærke kernekompetencer.

 

Hvad har vi at arbejde med?

  • Highlights fra forårets webinarer. Kort opsamling på inspiration og potentialer.
  • Inspirationsoplæg om digital transformation
  • Frokost
  • Inspirationsoplæg om kundebehov og identifikation af potentialer v Head Of Design Center of Excellence Michael McKay, Ørsted.
  • Inspirationsoplæg om funding v. TBA
  • Pause

 

Hvordan udnytter vi potentialet og skaber forretning og grøn omstilling?

Dialog om potentiale og synergi på tværs.

Fastholdelse og dokumentation af værdi og potentiale

 

Afrunding og hvordan kommer vi videre?

Tak for i dag

Mulighed for sparring, identifikation af og planlægning af aktiviteter.

Dagens facilitator: Julie Kjær-Madsen, Loop Company

 

MÅLGRUPPE

Der vil være plads til max 3 deltagere pr. virksomhed/organisation. Deltagelse er forbeholdt erhvervsaktive, dvs. bootcampen er ikke åben for studerende.

 

TILMELD DIG HER