Center Denmark indtræder i stort forskningsprojekt

12. maj. 2021

Center Denmark indtræder i stort forskningsprojekt

Center Denmark indtræder i stort forskningsprojekt

 

Center Denmark, et landsdækkende center for digital infrastruktur, træder nu ind i digitaliseringsprojektet HEATman. Projektet har til formål at digitalisere og optimere fjernvarmesystemet.

Cirka 64 procent af alle danskere bruger fjernvarme.

Men fordi fjernvarmenettet i dag ikke er forbundet med andet end sig selv, er der et enormt potentiale for at digitalisere fjernvarmenettet og styringssystemer fra varmeproduktion over sektorkobling til varmeforbruget hos den enkelte kunde.

Det arbejde fordrer imidlertid en solid, digital platform. For at systemerne kan snakke sammen er der behov for store mængder data, og en platform, der kan håndtere dem.

Og sådan en får projektet nu:

Center Denmark, der er et center for digital infrastruktur, slutter sig til projektet, og med sig trækker centret tunge digitaliserings-kompetencer.

”Vi er superglade for at blive en del af HEAT4.0-projektet. Aftalen med Innovationsfonden betyder, at vi kan samle de to flagskibs-projekter Flexible Energy Denmark og Heatman under Innovationsfonden, og på den måde er vi godt i gang med at sikre den kontinuitet i vores forskning som Center Denmark er skabt til at understøtte,” siger direktør for Center Denmark, Søren Skov Bording med henvisning til et andet digitalt forsyningsprojekt, Flexible Energy Denmark, der har til formål at koble el-sektoren og varme-sektoren sammen.

Han peger på, at centret er et bindeled mellem dansk, grøn forskning og erhvervsliv, der interesserer sig for grøn omstilling. Det passer lige ind i HEATman, mener direktøren:

”Den digitale platform, vi udvikler til HEATman, skal forbinde fjernvarmeselskaberne digitalt med universiteter og kommercielle partnere. Det er en ny måde at tænke på, men en tænkning, der kommer os alle til fælles gavn,” siger han.

Også i den nuværende styregruppe vækker aftalen glæde:

”Det er et område, hvor der kan spares store mængder energi og dermed CO2. Men det kræver, at vi udvikler teknologi til at ”forbinde” fjernvarmenettet, så al information samles eet sted. Vi mangler det forkromede overblik i dag,” lyder det fra Helge S. Hansen, formand af styregruppen i HEATman, og varmeforsyningschef for en af projektdeltagerne, TREFOR Varme.

Samlet set er der i dag cirka 400 fjernvarmeselskaber og 60.000 kilometer ledning. Hvert selskab er alene ansvarlig for egen produktion, hvilket betyder, at al viden og information om optimering og forbrug samles i mange forskellige selskaber.

Andre partnere i projektet er NIRAS, Hillerød Varme, Danfoss, Logstor, Kamstrup, EMD International, Enfor, Neogrid, Dansk Fjernvarme, Leanheat (Finland), DTU, Aarhus Universitet, DESMI og Brønderslev Forsyning.

Projektet støttes af Innovationsfonden.

 

For yderligere information kontakt venligst:    

Søren Skov Bording, direktør for Center Danmark: tlf. 23 40 86 12

Helge S. Hansen, formand for styregruppen i projektet, samt varmeforsyningschef for

TREFOR Varme, 26 88 34 20

 

Om Center Danmark

Center Danmark er grundlagt i 2018 af EWII, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og initiativtager og forretningsmand Henrik Thorsen. Det fungerer som en selvstændig, selvejende virksomhed med det hovedformål at etablere rammer for fremme af forskning, udvikling, test og demonstration i forbindelse med omstillingen til et fossilfrit, grønt samfund, samt at understøtte grøn innovation.

www.centerdanmark.com