Adobestock 280962116

Center Denmark er vært for Uni-Lab.dk

Living Labs er virkelige testmiljøer, hvor nye teknologier, produkter og tjenester kan testes i repræsentative forhold, som normale bolig- eller industriområder.
Uni-Lab.dk giver adgang til en lang række testlaboratorier og Living Labs i Danmark.

Se mere på

uni-lab.dk