DTU og SDU Flytter ind hos Center Denmark

17. Sep. 2020

Center Danmark, der er et nationalt samlingspunkt for grøn forskning, har fået nye lokaler. Og nye samboer at dele dem med: For kort tid siden flyttede centrets ansatte sammen med klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, og nu kommer der flere beboere på adressen.
DTU og SDU Flytter ind hos Center Denmark

Både Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet slutter sig til det grønne forskningsfællesskab, der fysisk ligger i Port House i Fredericia.

En af de nye tilflyttere er professor og centerleder for SDU Center for Energy Informatics og for Mærsk McKinney Møller Instituttet på SDU, Bo Nørregaard Jørgensen:

”Det er helt unikt, at vi har sådan en konstellation, hvor vi universiteter sidder sammen med de virksomheder, der skal bidrage til den grønne omstilling. Vi har ikke noget tilsvarende i dag,” lyder det fra Bo Nørregaard Jørgensen.

”Normalt vil det være sådan, at man får en invitation til et fagligt event, og så er det på den måde, man møder nye samarbejdspartnere og aftaler det videre forløb. Men her har man en helt anden mulighed for at mødes og samarbejde. Det forventer jeg mig meget af,” siger han.

Han bliver bakket op af Henrik Madsen, der er professor og sektionsleder på DTU Compute Department of Applied Mathematics and Scientific Computing. Flere personer fra DTU regner med at flytte ind og arbejde fra ”inkubatoren”, som Center Denmark kalder kontoret.

”Vi på DTU glæder os meget til at drage nytte af vores arbejdspladser hos Center Denmark. Med disse arbejdspladser er vi placeret lige i centrum af ”Energy Silicon Valley” sammen med dygtige kolleger fra andre universiteter, Center Denmark, Energy Cluster og lige i nærheden af de mange førende energi-relaterede virksomheder, brancheorganisationer og forsyningsselskaber, der ligger i området,” lyder det fra professoren, med reference til, at Fredericia i sig selv er et knudepunkt for netop energi-sektoren.

Erhvervslivet som en integreret del af den grønne forskning

Center Denmark har det ene ben i forskningsverdenen. Men en lige så vigtig medspiller i digitaliseringen af den grønne omstilling er erhvervslivet.

”Pointen med inkubatoren er samarbejde. Danmark har en styrkeposition på at implementere store andele vedvarende energi og fastholde en høj forsyningssikkerhed. Danmark har ligeledes en styrkeposition på digitalisering og digital infrastruktur – som for eksempel fiberbredbånd. Disse to styrkepositioner skal vi kombinere for at gå fra i runde tal 50 procent vedvarende energi til 100 procent. Inkubatoren er et fundament for samarbejde om nye, datadrevne løsninger, der understøtter den grønne omstilling, og samtidig kan eksporteres,” siger Center Denmarks direktør, Søren Skov Bording.

Som eksempel på, hvad et godt samarbejde kan bringe med sig, kan Søren Skov Bording afsløre, at Center Denmark for nyligt blev udpeget som Digital Innovation Hub og Digital Platform Provider. Det betyder, at centret potentielt får muligheden for at levere de digitale platforme til nye, europæiske løsninger for smarte energisystemer.

”Det er vi naturligvis stolte af. Det er vores opgave at facilitere samarbejdet, så vi får det maksimale ud af de resultater, vi har i Danmark, både forskningsmæssigt og i erhvervslivet,” siger Søren Skov Bording.

En fordel for dansk konkurrenceevne

En af de virksomheder, som Center Denmark samarbejder tæt sammen med, er energikoncernen EWII, der også er medgrundlægger af centret. EWIIs administrerende direktør, Lars Bonderup Bjørn, er formand for Center Denmarks bestyrelse:

”Det er afgørende for Danmarks position i den internationale energisektor, at vi skaber den synergieffekt, der opstår, når erhvervsliv og forskningsverdenen samarbejder mod et fælles mål,” siger han.

Det har hele tiden været meningen med Center Denmark, forklarer han:

”Det er grundideen. Så det er en rigtig glædelig udvikling, at de to universiteter nu også fysisk har en tilstedeværelse i Center Denmark. Der er allerede opnået flotte resultater, og vi er kun lige begyndt,” lyder det fra Lars Bonderup Bjørn.

For yderligere information kontakt venligst:
Søren Skov Bording, direktør for Center Danmark, på telefon 23 40 86 12.
Formand af bestyrelsen, Lars Bonderup Bjørn, på telefon 23 23 71 18.