11486 Center Danmark 057
Partnere Og Interessenter Info Graphic

Et udbytterigt partnerskab der gør en forskel

Center Denmark digitaliserer energisektorerne til gavn for samfundet og den grønne omstilling i samarbejde med TSO'er, DSO'er, forsyningsvirksomheder, brancheorganisationer, klyngeforeninger, universiteter, nystartede virksomheder, SMV'er og store kommercielle virksomhedspartnere. 

Placeringen af ​​Center Denmark er centralt i trekantområdet, der samtidigt er et hotspot for teknologivirksomheder inden for energi og digitalisering. I nabolaget findes allerede Google, Energinet, Ørsted, Skærbækværket, Dansk Fjernvarme, EWII, TVIS, Fredericia Spildevand osv.

Anmod om partnerskab

Center Denmark Bliv Partner

Partnerfordele

Adgang til Data Lake: Som Partner får du adgang til sektorkoblet testdatasæt. I forbindelse med invitation til konkrete innovationssprints får du adgang til udvidede datasæt.

Master- og BusinessClass: Via Digital Energy Hub får du introduktion og adgang til en række digitale værktøjer samt mulighed for at lære og træne med eksperter fra universiteter og virksomheder.

Innovationssprint: Via Digital Energy Hub bliver du inviteret til lancering af temasessioner og konkrete innovationssprints, hvor du sammen med andre SMV’er, de store problemejere og videns institutioner udvikler løsninger og digitale forretningsmodeller til energisektoren.

Eksponering af Organisation: Du indgår som partner med logo på vores hjemmeside, og fremstår dermed som aktiv part i økosystemet som bidrager til den grønne omstilling, sektorkobling og digitalisering af energisektoren.

Vores Partnere i Center Denmark og Medlemmer i Digital Energy Hub

Brancheforeninger og Økosystemer

Offentlige Virksomheder, Myndigheder og Store Energiforbrugere