Pressemeddelelse fra Elexia: Energiplanlægning

06. okt. 2023

Pressemeddelelse fra Elexia: Energiplanlægning

Hent pressemeddelelse her.

ELEXIA fokuserer på tre forskellige pilotprojekter: en maritim havneoperation i Portugal, et eksisterende kvarter i Danmark og designet af en bydelsudvidelse i Norge (Dokken). Hver pilot kræver værktøjer til realtidsanalyse og planlægning. I løbet af de seneste 12 måneder har partnerne kontinuerligt udviklet værktøjer til at understøtte og demonstrere den tværsektorielle integration af energisystemet. Et aspekt af projektet er at udvikle et open-source energisystemplanlægningsværktøj til bydele. Til dette formål har ELEXIA-konsortiet vedtaget det voksende og funktionelle open-source værktøj SpineOpt udviklet af VTT. SpineOpt er en energisystemoptimeringsmodel, der er fuldt tilpasselig, har fleksible tidsmæssige skalaer inden for det samme optimeringsproblem, integrerer energikæden og tillader vurdering af sektorintegration, og er fuldt open source.

I løbet af det første år af projektet har udviklerne af energisystemplanlægningsværktøjet engageret sig i diskussioner med pilotstederne for at forstå deres behov, de tekniske krav til pilotstedet og den vision, de har for deres pilotsted. Hvert krav er defineret og derefter oversat til modelleringssprog inden for planlægningsværktøjet.

Figur 1: Fra bydesign til modelimplementering i SpineOpt

Figur 1: Fra bydesign til modelimplementering i SpineOpt

Ud over definitionen af pilotprojekter inden for planlægningsværktøjet blev der implementeret en strømmodel i værktøjerne til vurdering af de tekniske begrænsninger for netværksudvidelse inden for pilotprojekterne. Der arbejdes på at skabe flere pris- og emissionscenarier, som vil blive brugt til at styre planlægningsmæssig optimering. Værktøjet vil også integrere materialestrømme såsom indsamling af fast affald, der føder den lokale anlæg i Dokken-pilotstedet (Norge). En meget vigtig funktion er evnen til at generere flere teknologiske og økonomiske scenarier, der kan køres parallelt, hvilket gør det lettere for interessenterne at sammenligne og forstå resultaterne. For eksempel kan forskellige varmepumpeteknologier med forskellige varmekilder (f.eks. havvand, fjernvarme, luft, jord) undersøges for at finde ud af, hvilken teknologisk retning der er mest økonomisk og bedst understøtter områdets udvikling samt reducerer emissionerne fra den anvendte energi.

Implementeringen af planlægningsværktøjet er undervejs hos VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. Når det er fuldført, vil planlægningsværktøjet muliggøre analyse af fremtidige muligheder på et lokalt sted med flere energisektorer og flere aktører i pilotstederne inden for ELEXIA-projektet.

OM PROJEKTET

ELEXIA (Demonstration af digitaliseret integration af energisystemer på tværs af sektorer, der forbedrer fleksibiliteten og modstanden mod effektiv, bæredygtig, omkostningseffektiv, overkommelig, sikker og stabil energiforsyning) er forankret under EU's Green Deal og EU's strategi for integration af energisystemer. Det er i overensstemmelse med Parisaftalen og FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. ELEXIA bidrager til at etablere konkrete veje til at opnå uafhængighed af fossile brændstoffer ved at udnytte energisystemets skjulte fleksibilitet gennem integration på tværs af sektorer, dataintelligens og planlægning mod Europas mål for 2050.

//ELEXIA