Center Denmark og Energy Cluster Denmark leder sekretariatet for værktøjet ’Energi- og CO2-regnskabet’.

 

Fra januar 2023 varetager Center Denmark og Energy Cluster Denmark driften og udviklingen af ’Energi- og CO2-regnskabet’.

 

 

Hvad er ’Energi- og CO2-regnskabet’?

Energi- og CO2-regnskabet er et digitalt værktøj der hjælper de danske kommuner med at planlægge og iværksætte deres energi- og klimaregnskab. Formålet med værktøjet er at understøtte kommunerne og regionerne i deres indsats for at reducere deres CO2-udledninger, energiproduktion osv. Værktøjet er ejet af Energistyrelsen og administreres af en styregruppe, bestående af Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Kommune- og regions-repræsentanter og Realdania. Der er 101 medlemmer, heraf 93 kommuner.

 

Tilgå Værktøjet

 

Hvad er vores opgave?

Center Denmark (CDK) og Energy Cluster Denmarks (ECD) primære opgave vil være at videreudvikle værktøjet og stå for driften af denne. Både CDK og ECD har stor erfaring med energisystemet, opsamling og brug af data, og digitalisering indenfor energisektoren og er derfor veludvalgt til denne opgave.

 

Vi vil facilitere en effektiv administration med kommunikation i høj kvalitet og tilbyde en teknisk sparring med udvikler, styregruppen og brugerne af værktøjet.

 

Herunder er en oversigt over de opgaver vi skal varetage:

 

Afvikling af møder med styregruppen, arbejdsgruppen og udvikleren.

Udarbejdelse af oplæg til den årlige udviklingsplan.

Udøve faglig sparring med styregruppen, arbejdsgruppen og udvikleren om videreudvikling af værktøjet.

Kvalitetssikre arbejdet med værktøjet.

Administrere brugertilfredshed, budget og brugerbetaling mm.

Undersøge muligheden for nye datakilder og partnere.

Afholde webinarer og seminarer for at øge brugerkendskabet til værktøjet.

Fungere som kontaktpunkt for brugerhenvendelser (kundesupport), og journalister mm..

 

Læs pressemeddelelsen om Energi- og CO2-regnskabet

2Søren

Sekretariatsleder

Har du spørgsmål kan du kontakte Sekretariatsleder Søren Bernt Lindegaard på tlf: +45 42 59 50 20 eller ved at sende en mail

Questions G026161dd9 640

Q&A

Ved at følge linket herunder bliver du ført videre til sparenergi.dk, hvor du kan få svar på diverse spørgsmål ang. værktøjet.

05 @Jonasfotografi

Økonomiansvarlig

Har du spørgsmål til betaling og Økonomi kan du kontakte den Økonomiansvarlige Mette Straarup Jespersen.