Lokal VE produktion og udfordringer for elnettet - Sektorkoblinger og rammevilkår

19. mar. 2021

Lokal VE produktion og udfordringer for elnettet - Sektorkoblinger og rammevilkår

Lokal VE produktion og udfordringer for elnettet - Sektorkoblinger og rammevilkår

 

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Torsdag d. 25. marts 2021

Kl. 19:00 - 21:30

Gratis

 

Solcelleudbygningen går stærkt i Danmark og giver udfordringer for elnettet – hvordan bringer vi de forskellige løsninger i spil til gavn for klima og økonomi?

Solcelleteknologien står midt i et boom i Danmark med en lang række store projekter undervejs. Dette er et resultat af den stærke teknologiske udvikling, der har gjort særligt de større markanlæg konkurrencedygtige med andre teknologier på markedet og nu bliver sat op uden nødvendigvis at få direkte støtte fra staten som tidligere.  

Den store udbygning kan give udfordringer i det lokale elnet, hvor distributionsselskaberne i forvejen står over for en opgave med at tilpasse nettet til både større og nye typer af forbrug som resultat af stigende elektrificering af bl.a. varme og transport. 

IDA Energi sætter i to webinarer fokus på udfordringerne og forskellige løsninger til at indpasse elproduktionen på en både teknisk og økonomisk effektiv måde.

Det første webinar fokuserer på udfordringerne for nettet og status på nogle af de teknologiske løsninger der findes i dag med indlæg fra netselskaber og teknologileverandører.

Det andet webinar ser nærmere på, hvordan intelligent styring og sektorkobling kan bidrage til et fleksibelt og effektivt energisystem, og på hvordan nye tariffer og markedstiltag kan støtte op om den nødvendige udvikling.

Arrangementerne er lavet i samarbejde med Energy Cluster Denmark og Center Denmark.

Tilmeldingen