Digital milepæl: TREFOR frigiver de første fjernvarmedata

02. feb. 2024

Digital milepæl: TREFOR frigiver de første fjernvarmedata

TREFOR Varme har frigivet de første data om fjernvarmeforbruget, der er tilgængelig for alle i anonymiseret form. Dermed at det muligt at analysere varmeforbruget som helhed eller sorteret efter typer af forbrugere, geografi og adfærd. Den nye dataportal er skabt i samarbejde med Center Danmark, og baner vejen for digitale og datadrevne løsninger til fremtidens energisystemer

Det er information om fjernvarmeforbruget i TREFOR Varmes forsyningsområder, som er blevet offentligt tilgængelig i en ny dataportal. Her kan man blandt andet trække data ud fra kundetyper, geografi, årstid og adfærd.

”Vi frigiver data i anonymiseret og renset form, så det er muligt at analysere varmeforbruget enten som helhed eller segmenteret på forskellige typer af forbrugere og andre faktorer, der kan påvirke adfærd og forbrug. Det er vigtigt, at vi får den tilgængelige data ud at leve, så vi i samarbejde med andre aktører kan bidrage til nye muligheder inden for grøn omstilling,” siger Helge S. Hansen, varmeforsyningschef i TREFOR Varme.

Der findes knap 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. TREFOR Varme leverer miljørigtig fjernvarme til 33.000 private husstande og virksomheder i Fredericia, Kolding, Vejle og Lunderskov, nu har selskabet gjort de første forbrugsdata frit tilgængelig.

”Med de frisatte data giver vi forbrugerne større indsigt og redskaber til at være aktive på den grønne dagsorden. Samtidig er det ambitionen, at vores data kan være en del af grundlaget, når man på tværs af energisektoren arbejder på at skabe fleksible, intelligente og klimavenlige løsninger til fremtiden,” siger Helge S. Hansen.

I slutningen af 2023 frigav TREFOR El-net data fra om elforbruget i Trekantområdet. Begge dataportaler vil løbende blive udviklet med nye funktioner, lige som det er planen at frigive data fra andre af TREFORs forsyningsområder.

En fælles model
Der ligger også en nyskabelse bag de data, som TREFOR Varme nu har gjort frit tilgængelige. Hele dataportalen bygger på en generisk datamodel udviklet i samarbejde med Center Danmark, der arbejder med innovation og frisættelse af data i forsyningssektoren. Det er en datamodel, der åbner op for effektiv udnyttelse og deling af data i hele branchen.

”Vi har udarbejdet en fælles generisk model for anvendelsen og udstillingen af data på tværs af fjernvarmebranchen, hvilket man ikke har haft indtil nu. Modellen gør det enkelt og sikkert at dele data på tværs af virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner og forbrugere, og derfor er vi også meget glade for, at TREFOR Varme som de første har taget den i brug,” siger Søren Skov Bording, direktør i Center Danmark.

I TREFOR Varme ser man også frem til, at datamodellen bliver implementeret yderligere i forsyningsselskabet og i varmebranchen som helhed.

”Men den fælles datamodel vil vi uden tvivl spare ressourcer og styrke datasikkerheden. Vi arbejder med stor kompleksitet i vores date, og ved hjælp af modellen kan vi strømline, hvordan vi håndterer dem på tværs af systemer og aktører, hvilket igen gør det lettere at samarbejde for eksempel om udvikling af fremtidens grønne løsninger,” siger Helge S. Hansen.

Alle kan kigge med i TREFOR Varmes portal på www.trefor.dk/varme/data. Det gælder, uanset om du skal bruge et datagrundlag til at udvikle en ny spændende idé, vil vide noget om
forbrugsmønstre og trends, eller måske er nysgerrig på kapaciteten på fjernvarmen i dit lokalområde.


For yderligere information, kontakt venligst:
Varmeforsyningsdirektør i TREFOR Varme, Helge S. Hansen:
Telefon: +45 26 88 34 20

Direktør i Center Denmark, Søren Skov Bording
Telefon: +45 23 40 86 12