Center Denmark præsenterer: Generisk Datamodel for Fjernvarmedata

17. jan. 2024

Center Denmark præsenterer: Generisk Datamodel for Fjernvarmedata

En milepæl for datadeling og Danmarks grønne omstilling: Center Denmark lancerer generisk datamodel for udstilling af fjernvarmedata 

Center Denmark præsenterer nu stolt den nye generiske datamodel for udstilling af fjernvarmedata, som repræsenterer et stort skridt mod målet om at gøre fjernvarmedata både mere tilgængelige og brugervenlige. Datamodellen er en løsning, der vil forme fremtidens praksis for dataudstilling og bidrage til en mere robust og fremsynet energisektor.


En fremsynet løsning til datadeling og grøn omstilling
 

Energikrisen har understreget behovet for en mere robust og fremsynet energisektor samt effektiv udnyttelse og deling af data i branchen.  Med næsten 400 fjernvarmeselskaber i Danmark er der behov for en enkel og ensartet adgang til data, uden at det stiller krav til en større teknisk viden.

Behovet for en fælles datamodel for fjernvarmedata er blevet anerkendt af flere aktører, herunder myndigheder, brancheorganisationer og forsyningsselskaberne selv. Trods bred enighed om værdien af digitalisering og dataanvendelse, eksisterer der i dag ikke en ensartet praksis for dataanvendelse og udstilling på tværs af fjernvarmebranchen. 

 Med Center Denmarks generiske datamodel for fjernvarmedata bliver netop det behov imødekommet. Modellen muliggør enkel og sikker datadeling på tværs af virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner og forbrugere.

"I Center Denmark arbejder vi målrettet på at styrke samarbejdet og dataudvekslingen mellem fjernvarmesektoren og andre aktører i energisystemet for at realisere de fulde potentialer af digitalisering og sektorkobling. Den generiske datamodel for fjernvarmedata spiller en central rolle i denne indsats" siger Direktør, Søren Skov Bording. 

Konceptuel illustration af den generiske datamodel

Sektorkobling er nødvendig for den grønne omstilling

For at kunne optimere vores energiforsyning mest muligt, er integration med andre relaterede sektorer nødvendig. Uden intelligent kobling til de øvrige forsyningsarter, bliver overgangen til bæredygtige energiressourcer tæt på umulig.

Løsningen bliver allerede nu taget godt imod af flere aktører i forsyningsindustrien, herunder Charles Nielsen, direktør for infrastruktur hos TREFOR, der forudser, at modellen vil spare dem for ressourcer og styrke datasikkerheden:

"Vi oplever som fjernvarmeselskab en stigende kompleksitet i vores datahåndtering, især med de øgede krav til både rapportering og udstilling af data til vores kunder. En generisk datamodel giver os mulighed for at strømline vores dataindsamling og deling på tværs af forskellige systemer og aktører. Det hjælper os med at spare tid, ressourcer og sikre datakvaliteten, samtidig med at det styrker vores evne til at arbejde sammen med andre aktører i energisystemet.” 


Forsyningsdata på dagsordenen
 

Rapporten, der beskriver den generiske datamodel, er udarbejdet af Center Denmark og har til formål at bidrage til den nødvendige og konstruktive debat om ensartet, sikker og nem adgang til forsyningsdata og sektorkobling. Rapporten gennemgår formålet med datamodellen, baggrunden for dens udvikling og præsenterer det konkrete forslag til datamodellen. 

 

Den generiske datamodel:  

 


For yderligere information om den generiske datamodel for fjernvarmedata, kontakt: 

Direktør, Søren Skov Bording
Telefon: +45 23 40 86 12 
E-mail: soren@centerdenmark.com  
www.centerdenmark.com
 


Læs rapporten her